Posiadamy w wynajmie:

1) Naczepy z ruchomą podłogą 92m3

2) Naczepy podkontenerowe 3 osiowe

3) Naczepy podkontenerowe 5 osiowe